Tilaa uusi salasana täyttämällä oheinen lomake.

Aseta salasana posti24 tunnukseesi.

Tervetuloa rekisteröitymään Posti24-sähköpostipalvelun käyttäjäksi.

Haluamasi uusi sähköpostiosoite
@posti24.fi
Omat tiedot
(Rekisteröitymisen vahvistuspyyntö lähetetään joko tekstiviestinä matkapuhelimeen, tai sähköpostilla nykyiseen sähköpostiosoitteeseen.)

Rekisteröidyttyäsi palveluun, saat käyttöösi Posti24-sähköpostin.

Käyttöehdot

Käyttöehdot

Sopijapuolet ja sopimuksen synty

Näitä Terra Finland Oy:n/Posti24.fi käyttöehtoja (”Sopimus”) sovelletaan kaikkiin Terra Finland Oy/Posti24.fi käyttäjälle toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin (yhdessä "Palvelut" ja kukin erikseen ”Palvelu”). Sopimuksen osapuolet ovat Terra Finland Oy/Posti24.fi (”Palveluntarjoaja”) ja Palvelua käyttävä yksityinen henkilö ("Käyttäjä"). Palveluntarjoaja ja Käyttäjä myös yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”.

Sopimus Palvelun käyttämisestä syntyy, kun Käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen Palveluun rekisteröitymisen tai käyttämisen yhteydessä.

Mikäli Palvelua käytetään liiketoiminnan yhteydessä, nämä käyttöehdot on hyväksyttävä myös liiketoimintaa harjoittavan oikeushenkilön nimissä. Palvelua liiketoiminnassaan käyttävä oikeushenkilö sitoutuu vastaamaan mahdollisiin Palveluntarjoajaa vastaan nostettuihin kanteisiin ja vaateisiin, jotka aiheutuvat tai liittyvät Palvelun käyttöön tai näiden käyttöehtojen rikkomiseen, sekä puolustamaan kustannuksellaan Palveluntarjoajaa ja sen konserniyhtiöitä, toimihenkilöitä, edustajia ja työntekijöitä tällaisiin kanteisiin tai vaateisiin vastattaessa, sekä vastaamaan kaikista tästä seuraavista oikeudenkäyntikuluista, asianajopalkkioista ja muista kustannuksista sekä aiheutuneista vahingoista.

Tätä Sopimusta sovelletaan, ellei Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

Palveluun rekisteröityminen

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän on ilmoitettava Palveluntarjoajan pyytämät tiedot. Käyttäjä on vastuussa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä velvollinen ilmoittamaan tietojensa muutoksista Palveluntarjoajalle. Käyttäjä sitoutuu olemaan esiintymättä toisena luonnollisena tai oikeushenkilönä tai tällaisen edustajana sekä olemaan antamatta väärää kuvaa suhteestaan toiseen luonnolliseen tai oikeushenkilöön.

Luonnollisella ja olemassa olevalla oikeushenkilöllä on oikeus rekisteröityä Käyttäjäksi. Luonnollisen henkilön rekisteröitymisen edellytyksenä on vähintään 13 vuoden ikä. Mikäli palvelun Käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa Palvelun käyttöön ja on tietoinen näiden yleisten käyttöehtojen sisällöstä. Myös yrityskäyttäjä tai yhdistys voi rekisteröityä Palvelun Käyttäjäksi.

Käyttäjän tunnistautuminen

Palvelun käyttäminen edellyttää tunnistautumista, joka tapahtuu käyttäjätunnuksella, salasanalla, sähköpostiosoitteella, tai useamman edellä mainitun yhdistelmällä.

Käyttäjän on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai muu vastaava tunnistetietonsa huolellisesti siten, että ne eivät joudu kolmannen osapuolen tietoon ilman Käyttäjän suostumusta. Käyttäjä vastaa kaikista hänen tunnistetiedoillaan tehdyistä toimista, laiminlyönneistä ja muusta käytöstä, oli kyse sitten tunnistetietojen oikeutetusta tai oikeudettomasta käytöstä.

Mikäli tunnistetiedot ovat joutuneet kolmannen osapuolen tietoon ilman Käyttäjän suostumusta, Käyttäjän on välittömästi muutettava tunnistetietonsa ja ilmoitettava asiasta Palveluntarjoajalle.

Palvelut

Palveluntarjoaja voi lisätä ja muuttaa kaikkia Palveluita, niiden osia ja toiminnallisuuksia sekä poistaa niitä käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi oman harkintansa mukaan.

Palvelut tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Palveluntarjoaja kiistää kaikki nimenomaiset tai oletetut takuut. Palvelun hyödyntäminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla.

Palveluntarjoaja ei takaa että: i) Palvelu tai Palvelun kautta saatava aineisto ja tuotteet vastaavat Käyttäjän odotuksia, ii) Palvelu on saatavana keskeytyksettä ja oikea-aikaisesti, varmasti ja virheettömästi, iii) tai informaation oikeellisuus ja laatu, jotka Käyttäjä on saanut Palvelun kautta, on virheetöntä tai muuten vastaa Käyttäjän odotuksia.

Palveluun toimitettu aineisto ja oikeudet tällaiseen aineistoon

Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, johon pidätetään kaikki oikeudet näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Kaikki oikeudet Käyttäjän Palveluun toimittamaan Aineistoon jäävät Käyttäjälle.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä, kuten käyttäjien Palveluun toimittamasta tai Palvelussa esittämästä aineistosta (esimerkiksi tiedoista, audiovisuaalisesta sisällöstä, ilmoitetuista tuotteista, tavaroista, palveluista, neuvoista eikä Palvelussa esitettyjen ilmoitusten sisällöstä, artikkeleista, kuvista, videoista, äänitallenteista tai muusta vastaavasta aineistosta (jäljempänä "Aineisto"). Palveluntarjoaja ei valvo, tarkista tai seulo Palveluun toimitettua tai Palvelua hyväksikäyttäen kolmansille osapuolille toimitettua tai kolmansilta osapuolilta saatua Aineistoa, eikä Palveluntarjoaja vastaa näiden Aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn Aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvasta vahingosta. Aineistoa ei palauteta.

Käyttäjä, ei Palveluntarjoaja, vastaa Aineistosta, jonka Käyttäjä toimittaa Palveluun tai Palvelun kautta toisille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Erityisesti mutta rajoituksetta Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän Palveluun toimittama Aineisto on tämän Sopimuksen mukaista, eikä aiheuta häiriötä Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen viestintäverkolle tai tietojärjestelmille tai loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Jos Palveluntarjoaja, viranomainen tai kolmas osapuoli toteaa tai epäilee, että Palveluun on toimitettu tai Palvelun kautta on toimitettu toisille käyttäjille tällaista Aineistoa, Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tällainen Aineisto tai muutoin estää sen käyttö Käyttäjää kuulematta ilman ennakkovaroitusta. Palveluntarjoaja ei vastaa toisten käyttäjien Palveluun lataamien Aineistojen tai tietojen Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

Henkilötietojen tallentaminen ja käsittely

Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä antamia ja myöhemmin kerättyjä henkilötietoja Palveluntarjoajan tietosuojaselosteen sekä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle lähetettävä tekstitiedosto. Evästeiden käyttäminen auttaa palveluntarjoajaa kehittämään ja parantamaan Palvelun sisältöä ja toiminnallisuutta entistä asiakasystävällisemmäksi ja voi tarjota käyttäjille kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja.

Palvelussa käytetään sellaisia evästeitä, joita vaaditaan Palvelun toimiseksi oikein, sekä evästeitä, jotka ovat tarpeellisia sivustolla siirtymisen ja Palvelun eri toimintojen kannalta. Näitä välttämättömiä evästeitä ei tarvitse erikseen hyväksyä, sillä niitä vaaditaan palvelun tuottamiseksi.

Palvelussa käytetään myös Google Analytics – palvelua sivuston käyttämistä koskevan tiedon keräämiseen. Google Analytics kerää tietoa siitä, kuinka usein käyttäjä vierailee Palvelussa ja millä sivustolla käyttäjä on vieraillut aiemmin. Tietoa käytetään Palvelun teknisen suorituskyvyn parantamiseen, Palvelun eri toimintojen suorituskyvyn optimoimiseen ja Palvelun käytön helpottamiseen. Google Analytics kerää IP-osoitteet niistä Palveluista, joissa käyttäjä on kulloinkin vieraillut. Palveluntarjoaja ei yhdistä Google Analyticsin avulla kerättyä tietoa muihin henkilötietoihin. Googlen mahdollisuudet käyttää ja jakaa Palvelussa vierailuja koskevaa tietoa määritellään Googlen Analyticsin ehdoissa http://www.google.com/analytics/terms/us.html sekä Googlen tietosuojakäytännössä https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Käyttäjä voi estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista. 

Palvelun käyttö

Palvelua on käytettävä näiden Käyttöehtojen mukaisesti sekä aina siten, että käytöstä ei aiheudu häiriötä muille käyttäjille, Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille. Palvelua ei saa käyttää lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti sallittuihin tarkoituksiin. Mikäli Osapuolten välillä on erimielisyys Palvelun toteutuneen tai aiotun käytön tarkoituksesta, määrittää Palveluntarjoaja käytön luonteen omassa harkinnassaan,

Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjä ei saa ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa käyttää Palvelua tai Palvelun sisältöä Palvelun kanssa samanlaisen palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinoille saattamiseen, jälleenmyydä Palvelun sisältöä kolmannelle osapuolelle tai käyttää Palvelua tai sen sisältöä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua tai Palvelun sisältöä minkään oman palvelunsa osana ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kopioida, siirtää, luovuttaa tai saattaa yleisön saataviin, muutettuna tai muuttamattomana, Palvelua tai Palvelun sisältöä muutoin kuin tämän Sopimuksen tai lain niin salliessa. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta siirtää Palvelun tai Palvelun sisällön tähän Sopimukseen perustuvaa käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Palveluun liittyvää lähdekoodia tai hyödyntää Palvelun lähdekoodia muutoin.

Käyttäjä hankkii itse Palvelun käyttämiseen tarvitsemansa laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet sekä vastaa niistä. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. Käyttäjä on tietoinen siitä, että internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun toimivuuteen puutteita, ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin tietojärjestelmissä. Käyttäjä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan laitteen suojauksesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Käyttäjälle aiheuttamasta vahingosta, menetyksestä tai kuluista.

Palvelun saatavillaolo

Palvelu pyritään pitämään käytössä 24/7. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Palvelun tai sen osan häiriötöntä toimivuutta tai saatavuutta. Palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan Palvelun virheet kohtuullisessa ajassa siitä, kun Palveluntarjoaja on saanut tiedot virheistä. Palvelu toimitetaan sen sisältöisenä ja niillä toiminnallisuuksilla ja ominaisuuksilla kuin se kulloinkin on saatavilla.

Huoltotoimenpiteet ja mahdolliset häiriöt saattavat aiheuttaa katkoja Palvelun käytössä. Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun tuottaminen tai alentaa saatavuutta, jos se on tarpeen (a) Palvelun muutos- tai parannustöiden vuoksi, (b) yhteyden, järjestelmän, verkon tai laitteen rakennus- tai kunnossapitotöiden vuoksi, tai (c) muun syyn vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa.

Palveluntarjoajan vastuu Palvelun keskeytyksistä, virheistä ja puutteista rajoittuu tässä kappaleessa sanottuun, eikä Palveluntarjoaja vastaa muilta osin Käyttäjälle keskeytyksestä, virheitä tai puutteista, tai Aineiston tai muun Käyttäjän Palveluun lataaman tai tallentaman tiedon menetyksestä tai korruptoitumisesta, Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, kuluista tai menetyksistä.

Linkit ulkopuolisiin www-sivustoihin

Palveluntarjoajan sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille Internet -sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten Internet-sivustojen sisältöä, eikä palveluntarjoaja vastaa kyseisten Internet – sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Palveluun, Palvelussa käytettyihin rekisteröityihin ja rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin ja Palvelussa saatavilla olevaan sisältöön, Käyttäjien Palveluun lataamaa sisältöä lukuun ottamatta, kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille. Ne saavat suojaa soveltuvan immateriaalilainsäädännön ja kansainvälisten immateriaalioikeuksia koskevien sopimusten nojalla. Palveluntarjoaja ja sen lisenssinantajat pidättävät itsellään kaikki ne oikeudet, joita tässä Sopimuksessa ei nimenomaisesti myönnetä Käyttäjälle.

Sopimuksen voimassaolo

Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi ja pysyy voimassa niin kauan, kuin Palveluntarjoaja tarjoaa Palveluita ja Käyttäjä käyttää niitä. Sopimuksen päättyminen ei vapauta Käyttäjää velvollisuuksista, jotka ovat syntyneet ennen Sopimuksen päättymistä.

Palvelun päättyminen

Jos Käyttäjä rikkoo tätä Sopimusta, Palveluntarjoaja voi estää Käyttäjältä Palvelun käytön.

Palveluntarjoaja voi lopettaa Palvelun tarjoamisen tai sulkea Käyttäjän Palvelusta kokonaan tai tilapäisesti milloin tahansa perustellusta syystä ilman korvausvelvollisuutta. Edellä tarkoitettu perusteltu syy voi muiden ohella olla yksi tai useampi seuraavista:

Käyttäjä on aiheuttanut häiriötä televerkolle, teleliikenteelle, toisille käyttäjille, kolmansille osapuolille tai käyttää epäkuntoisia tai yhteen sopimattomia laitteita tai ohjelmistoja;

Käyttäjä rikkoo lakia tai käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen vastaisesti;

Käyttäjä huomautuksesta huolimatta rikkoo olennaisesti voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan;

Käyttäjä voi itse lopettaa Palvelun käyttämisen milloin tahansa sekä poistaa tietoonsa Palvelusta ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajaan.

Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan Käyttäjälle Palveluntarjoajan tuottamuksesta aiheutuneet Käyttäjän osoittamat välittömät vahingot. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu kuitenkin aina ensisijassa saamatta jääneen Palvelun uudelleen toimittamiseen, milloin se on mahdollista.

Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei korvaa välillisiä tai välittömiä vahinkoja taikka vahinkoja, joita Palveluntarjoaja ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Palveluntarjoaja ei myöskään korvaa Käyttäjän tai muun kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja eikä Palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä aiheutuvia vahinkoja.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan. Jos Käyttäjä rikkoo Sopimusta, hän on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot Palveluntarjoajalle. Edellä sanottua rajoittamatta, jos Käyttäjä liittää Palveluun viallisia tai häiriöitä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos Käyttäjän ilmoittama vika aiheutuu Käyttäjän hallinnassa olevista laitteista, teleyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki Palveluntarjoajalle mahdollisesti siitä aiheutuvat vahingot, menetykset ja kulut, mukaan lukien rajoituksetta vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset

Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman Käyttäjän suostumusta tai Käyttäjälle tehtävää ilmoitusta siirtää Sopimus kokonaan tai osittain konsernin sisällä toiselle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy.

Palveluntarjoajan kolmansien osapuolten käyttämistä Palvelun kehittämisessä tai tarjoamisessa ei katsota Sopimuksen siirtämiseksi.

Ylivoimainen este

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työtaistelutoimenpiteitä, luonnonilmoita (kuten ukonilmaa, myrskyä ja tulvaa) tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien, internet-yhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä, taikka sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on Osapuolista riippumaton, tai muusta syystä, jota
Osapuoli ei ole Sopimusta tehdessään kohtuudella voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen
vaikutusta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lisäksi tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet tai viivästykset.

Sopimuksen muuttaminen

Palveluntarjoaja voi muuttaa tätä Sopimus ilmoittamalla muutoksista internet – sivustollaan. Muutettua Sopimusta sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen, jonka Palveluntarjoaja toteaa muutosta koskevassa ilmoituksessaan. Mikäli Käyttäjä ei halua noudattaa muuttunutta Sopimusta, hänen on lopetettava Palvelun käyttö.

Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Palveluun ja Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, ratkaistaan riidat lopullisesti Palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei käyttäjä ole sitä kieltänyt. Rekisterinpitäjä voi myös luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirto tapahtuu käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia.

Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 25.4.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi.