Tilaa uusi salasana täyttämällä oheinen lomake.

Aseta salasana posti24 tunnukseesi.

Tervetuloa rekisteröitymään Posti24-sähköpostipalvelun käyttäjäksi.

Haluamasi uusi sähköpostiosoite
@posti24.fi
Omat tiedot
(Rekisteröitymisen vahvistuspyyntö lähetetään joko tekstiviestinä matkapuhelimeen, tai sähköpostilla nykyiseen sähköpostiosoitteeseen.)
Kuvavarmenne

Rekisteröidyttyäsi palveluun, saat käyttöösi Posti24-sähköpostin.

Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
 

1. Rekisterinpitäjä

Posti24  (Y-tunnus: 1928657-1)
PL 21
00211 Helsinki
 

2. Rekisterin nimi

Posti24-sähköpostipalvelun käyttäjä-/asiakasrekisteri.
 

3. Rekisteritietojen käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Posti24-sähköpostipalvelun toteuttamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen, tilastollisiin tarkoituksiin ja maksullisten palveluiden osalta laskutukseen sekä muihin näihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Posti24-sähköpostipalvelun yhteydessä kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjärekisterin tiedot:

- Etunimi- ja sukunimi
- Katuosoite
- Postinumero
- Postitoimipaikka
- Maa
- Matkapuhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Syntymävuosi
- Tunnistustiedot (käyttäjätunnus ja salasana)
- Lupa sähköiseen suoramarkkinointiin

Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään palveluun rekisteröidyttäessä tai palvelun käytön aikana tai yhteydessä. Rekisteröitävät tiedot on saatu asiakkaalta/palvelun käyttäjältä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, yritys- ja yhteisörekisteristä, Tilastokeskuksen rekisteristä, luottotietorekisteristä ja suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.
 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen puolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei käyttäjä ole sitä kieltänyt. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja veloittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi käyttäjän suostumuksella julkaista käyttäjän sähköpostitiedot kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa taikka kansallisessa tai kansainvälisessä numero- tai hakemistopalvelussa.
 

7. Rekisterin suojaus

Käyttäjällä on pääsy vain omiin tietoihin ja niiden ylläpitoon, rekisterin ylläpitäjällä koko rekisteriin.

Kaikilla käyttäjärekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma, henkilökohtainen käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Koko henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Käyttäjärekisteriin ei sisälly manuaalista aineistoa.

Verkkosivustolla tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä. Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan sähköisen viestinnän tietosuojalakia ja Viestintäviraston määräyksiä. Käyttäjän lopettaessa sähköpostitilinsä tiedot poistuvat rekistereistä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista.


8. Kielto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinointi- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää osoitteeseen:

Posti24/Lakipalvelut
PL 21
00211 Helsinki


9. Tarkastusoikeus

Käyttäjä pääsee omalla käyttäjätunnuksellaan tarkistamaan ja muuttamaan omia käyttäjätietojaan. Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Posti24 / Lakipalvelut
PL 21
00211 Helsinki


10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli käyttäjä väärinkäyttää palvelua tai harjoitta palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää osoitteeseen:

Posti24/Lakipalvelut
PL 21
00211 Helsinki